Tovább a webáruházba„ A Clondike Kft lebonyolításában az alábbi KKV START INNOVÁCIÓ (2020-1.1.1-KKV START) pályázati kiírás szerinti projekt kerül fejlesztésre.
Kéttengelyes napkövető napelem tartószerkezet fejlesztése a Clondike Kft-nél cím alatt készül az alábbi pályázat azonosító számmal:
2020-1.1.1-KKV-START-2020-00280.”Dátum: 2023. 04. 16.
Sajtóközlemény - 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00280
Az NKFI Alapból támogatott projekt keretében az Clondike Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság fejlesztést valósított meg.
A projekt keretében vállaltuk, hogy kifejlesztünk egy olyan két tengely (Észak-Dél és Kelet-Nyugat irányok) mentén elfordulásra képes, napelemek
hordozására alkalmas fém tartőszerkezetet, amely innovatív és hatékony. Első lépésként létre kellett hoznunk a feladat elvégzésére alkalmas és
kellően motivált szakmai csapatot. Egy olyan mérnöki és technikai személyekből álló gárdát, akik a statikai, mechanikai, szilárdsági,
villamosszakmai feladatok mentén csapatként hajlandó együtt dolgozni és makacs kitartásával végre tudta hajtani a kitűzött feladatokat. Milyen
feladatok adódtak? Koncepcióterv kialakítása, működőképes statikai, mechanikai modell megalkotása, alkatrész rajzok és összeszerelés vázlatok
elkészítése, anyagbeszerzések, alkatrészek legyártása, statikai összeszerelés, mechanikai tesztelés állékonyságra, kívánt mozgásokra működés
ellenőrzése, végállapotok, ütközések ellenőrzése, a terveknek megfelelő mozgó tartószerkezet villamos vezérlésének elkészítése, telepítése, majd
végül a tesztüzem indítása. A projekt keretében kitűzött feladatokat maradéktalanul végrehajtottuk, a prototípus elkészült és működik.
A tesztüzem folyamatosan zajlik. Termékünk a napelemtartószerkezetek piacán egyedülálló fejlesztés, ami reményeink szerint hozzájárul
a hazai és nemzetközi megújuló energia termelő kapacitások nagyobb arányú megvalósulásához.
Köszönjük a Nemzeti Kutatási Fejlesztési És Innovációs Hivatal támogatását, amellyel lehetővé tette a projektünk megvalósulását.
A projekt címe: Kéttengelyes napkövető napelem tartószerkezet fejlesztése a Clondike Kft-nél
A projekt azonosító száma: 2020-1.1.1-KKV-START-2020-00280
Kedvezményezett: Clondike Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A megítélt támogatási összeg: 20 000 000 Ft
A projekt időtartama: 2021.09.17 - 2023.04.16.
Információ: taskovics.csaba@clondike.hu

A pályázati program volt: A Clondike Kft. 2003-ban alapított, magyar tulajdonú vállalkozás.
A társaság piaci tapasztalatai alapján naperőművekre folyamatos és megnövekedett igény érkezik.
A kormányzati törekvésekkel összhangban (Energia- és Klímapolitikai Stratégia)
a napelemparkok száma folyamatosan nő, amelyek telepítésekor a napelemek elhelyezésére alkalmas
tartószerkezet beszerzése is szükséges. Az erőművek teljesítménye és ezáltal a beruházás
megtérülése nagyértékben függ a tartószerkezettől. A jelenleg elérhető tartószerkezetek azonban
nem garantálják a rajtuk elhelyezett napelemek teljesítményének kihasználását (fix szerkezetek),
vagy összetett szerkezetük magas árat és ezáltal túl hosszú megtérülést eredményez
(mozgatható szerkezetek). A társaság ezzel összhangban egy saját tartószerkezet kifejlesztését
végzi a projekt keretében.

A projekt kéttengelyes napkövető napelem tartószerkezet fejlesztésére irányul.
A rendszer egy kéttengelyes tartó szerkezetből, a szerkezetet mozgató mechanikából,
valamint a mozgást vezérlő elektronikából és szoftverből áll. A tartószerkezet költsége
a piacon elérhető kéttengelyes tartószerkezetek költségénél 50-60%-kal alacsonyabb
(az egytengelyes megoldások árával egyezik meg, ami egy 500 kW-os naperőmű esetén a
tartószerkezet költségét piaci árakon kb. 70 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra csökkenti).
Felhasználói olyan vállalkozások és befektetői csoportok, akik jelentős (> 500 kW)
napenergia termelő kapacitás kiépítését tervezik. A rendszer két tengely mentén képes
a szerkezeten elhelyezett napelemtáblák mozgatására (max. 30 db/mező).
Alkalmazásával alacsony költségek mellett érhetők el a kéttengelyes napelem
tartószerkezetek előnyei. Alacsony beruházási költség mellett, biztosítja, hogy a
tartószerkezeten elhelyezett napelemek mindig ideális pozícióba kerüljenek és ezáltal
hatékonyságuk és teljesítményük maximalizálható legyen.

A társaság az eddigiekben nem gyártott napelemes tartószerkezeteket, így a fejlesztés
egy szélesebb körű fejlesztési projekt végrehajtását igényli. A társaság a szükséges
feladatokat 2 egymásra épülő mérföldkőbe vonta össze. Az I. mérföldkő a kéttengelyes
napkövető napelem tartószerkezet tesztelésre alkalmas prototípusának előállítását
(tartószerkezet, mozgató mechanika, szenzor rendszer, vezérlő szoftver) foglalja magában.
A II. mérföldkő a tartószerkezet tesztelésére, a piacképes prototípus létrehozására
és dokumentálására irányul. Az első mérföldkő már megvalósult. . A társaság kizárólag
saját kapacitásokon hajtja végre a fejlesztést.


Pályázat - VEKOP-1.2.6-20-2020-00121.
Kedvezményezett neve: Clondike Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.
Projekt Címe: A Clondike Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való.
alkalmazkodását segítő fejlesztések.
Szerződött támogatási összeg: 7 406 000 Ft..
Támogatás mértéke: 70 %.
Projekt tartalmának bemutatása: Projekt keretében beszerzett eszközzel jelentős munkaerő és.
munkaidő más, fontosabb területre történő átcsoportosítása válik lehetővé. A hatékonyság.
növelésével az egy főre eső bevétel növekedése várható, mely elősegíti a munkaerő megtartását, és.
adott esetben további munkaerő foglalkoztatását is..
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.11.14..
Projekt azonosító száma: VEKOP-1.2.6-20-2020-00121.